Skip to main content

Yma gallwch ychwanegu unrhyw ddigwyddiadau sydd gennych ar y gweill yn ymwneud â recriwtio. P’un ai yn ffair yrfaoedd, digwyddiad recriwtio neu unrhyw beth tebyg, gellir ei bostio yma. Gofynnir i chi roi cymaint o fanylion ag sydd modd i helpu darpar fynychwyr i ddod o hyd i chi.

Unwaith y’i cyflwynir byddwn yn ei adolygu i’w gymeradwyo cyn ei ychwanegu at y dudalen Digwyddiadau.

Event Details

Maximum file size: 192 MB.

Organizer Details

If it doesn't show organizer(s). Manage your organizer(s) from here

Venue Details

If it doesn't show venue(s). Manage your venue(s) from here