Skip to main content

MaeJonah yn caru yr effaith positif mae ei swydd yn gael

Ar ôl ymuno â Cartrefi Conwy ychydig dros flwyddyn yn ôl, mae heriau wedi cael eu taflu ataf o bob cyfeiriad. Cyn dechrau yn fy rôl gyda Cartrefi Conwy efallai fy mod wedi gwyro oddi wrthynt, ond gan wybod yr effaith y gallaf ei gael, rwyf eisiau gamu i fynu.

Mae fy ngwaith fel syrfëwr dan hyfforddiant ar y llinell flaen. Rwy’n delio yn weithredol â thenantiaid bob dydd, gan edrych i mewn i bob agwedd ar eu cartrefi, gan sicrhau eu bod yn y cyflwr gorau posibl. Mae fy rôl yn amrywio o arolygon eiddo cyffredinol i gwrdd a chyfarchion ar gyfer tenantiaethau newydd, gyda chwestiynau newydd a gwahanol yn cael eu gofyn bob dydd.

Gyda’r holl swyddi hyn yn digwydd, a chymaint o gwestiynau’n cael eu gofyn, mae’n anodd weithiau dod o hyd i’r rhesymau y tu ôl i’r hyn rydym ni’n ei wneud. Ond pan welwch y gwenau ar wynebau’r tenantiaid, ac yr effaith addasiad newydd neu uwchraddiad i’w cartrefi – rydych chi’n deall pam rydym yn gwneud y swydd hwn. Nid oes bob amser angen y canmoliaeth a’r caredigrwydd ond rwy’n ddiolchgar ohono.

Efallai ei bod yn anodd ymdopi â’r holl gwestiynau a heriau sy’n cael eu taflu atoch wrth weithio ym maes tai, ond yn sicr, mae’r effaith a rhai eiliadau a rennir â thenantiaid yn bendant yn galonogol.


Mae yn Jonah Syrfewr Dan Hyfforddiant gyda Cartrefi Conwy