Skip to main content

MaeDan yn dilyn gyrfa ar ol cael ei ysbrydoli fel plentyn

Cefais fy magu yn un o dai Taf ac fel plentyn roeddwn yn arfer gofyn i’r peirianwyr oedd yn dod i’n cartref beth oedd eu crefft a sut oeddent wedi cael eu swyddi.

Un prynhawn daeth taflen yn hysbysebu prentisiaeth plymio drwy’r drws ond doeddwn i ddim digon hen. Er gwaethaf hyn, fe wnaeth tîm Buddsoddiad Cymunedol Taf fy nghefnogi i ddod o hyd i gyfleoedd eraill ac, er nad oedd gen i unrhyw brofiad blaenorol mewn plymio, cefais le ar gwrs prentisiaeth, gan drechu 73 o ymgeiswyr eraill.

Fe weithiais yn galed, gan fynychu’r coleg yn ystod yr wythnos a gweithio ar benwythnosau, ac ar ôl pedair blynedd talodd y cyfan ei ffordd pan gefais fy nghymwysterau plymio a nwy.

Clywais am gyfle i weithio yn y gymdeithas tai a roddodd fy nghyfle cyntaf i mi. Roedd rhywun yn y sector tai yn credu ynddo i hyd yn oed pan nad oeddwn yn cyflawni’r meini prawf ar gyfer cyfle, felly gwyddwn fod yn rhaid i mi fynd amdani.

Mae fy ngwaith yn y sector tai yn teimlo fel ffawd; y peirianwyr yn dod i fy nghartref pan oeddwn yn blentyn wnaeth fy ysbrydoli gyntaf, ac rwy’n gobeithio y gallaf wneud yr un fath i bobl eraill.


Mae Dan yn Beiriannydd Nwy yng Nghymdeithas Tai Taff