Skip to main content

Mae Ryan yn dilyn ei angerdd

Ar ôl dilyn yn ôl troed fy nhad a gweithio mewn ffatri leol, un diwrnod fe wawriodd arnaf os mai dyna lle’r oeddwn yn gwir weld fy hunan mewn 30 mlynedd.

Roeddwn yn astudio Chwaraeon yn y coleg ac yn hyfforddi tîm tenis bwrdd dan 12 Cymru, a gwyddwn mai fy niddordeb angerddol oedd gweithgareddau ac ymgysylltu â phobl ifanc.

Mae gweithio yn y sector tai wedi rhoi rhyddid eithriadol i i gefnogi pobl ifanc, o Sir Fynwy i’r Cymoedd, mewn swyddi yn amrywio o Gydlynydd Prosiect i Reolwr Cymorth a Llesiant.

Ar ôl ychydig o flynyddoedd roedd gennyf ddiddordeb mewn gweld beth fedrai fy mhrofiad gyda phobl ifanc ei roi i rôl Swyddog Prawf. Er fy mod yn mwynhau her newydd, pan gafodd y gwasanaeth ei breifateiddio fe wnaeth fy atgoffa o’r hyn oedd wedi fy nenu gyntaf at y sector tai cymdeithasol.

Sylweddolais fod hyn oherwydd y gwyddwn fod y sector yn adlewyrchu fy ngwerthoedd craidd fy hun ac mae’n sicr yn anodd curo’r math yma o yrfa pan gewch gynnig cyfleoedd unigryw i wirioneddol wneud gwahaniaeth i bobl ifanc – o hwylio ar longau tal i fynd ar alldeithiau Dug Caeredin.


Mae Ryan Parry yn Uwch Reolwr yn y Gwasanaeth Pobl Ifanc a Theuluoedd yng Nghymdeithas Tai Taff