Skip to main content

Gall pob dydd gynnig her wahanol

(Stori 5 munud)

Mae Jo yn Gynghorydd Pobl yn ateb. Gallwch gael gwybod beth y mae Cynghorydd Pobl yn ei wneud a sut y dechreuodd Jo weithio yn y sector tai, drwy wylio ei stori 5 munud.

Diolch am wylio.

Joanne Thomas, Cynghorydd Pobl yng Ngrŵp ateb.