Skip to main content

Chris, Peiriannydd Data

Chris Geldard yw Peiriannydd Data Linc, yma’n dweud wrthym sut mae ei rôl yn cyfrannu at hybu defnydd y sector o ddata a thechnoleg

“Mae’n amser cyffrous i fod yn gweithio yn y sector tai, yn arbennig os ydych yn berson data a thechnoleg.

Dechreuais fy ngyrfa mewn cwmni yn datblygu offer deallusrwydd busnes ac ychydig o ymwybyddiaeth oedd gennaf o’r sector tai cymdeithasol neu’r hyn oedd ganddo i’w gynnig.

Pan ymunais â’r tîm yn Linc, dysgais mewn dim o dro eu bod yn awyddus i sicrhau cynnydd a rhoi cynnig ar bethau newydd.

Mae rhannau allweddol o fy swydd yn cynnwys gofalu am ein systemau a bod ein warws data mewn cyflwr da. Mae hyn yn fy ngalluogi i ymchwilio’r dechnoleg newydd orau a defnyddio fy sgiliau i helpu’r cwmni i wneud camau cadarnhaol ymlaen mewn technoleg a data.

Rydym yn symud ar hyn o bryd i ddadansoddiad rhagfynegi; mae gan hyn gwmpas di-ben-draw felly dim ond crafu’r wyneb ar sut y byddwn yn ei defnyddio ydyn ni. Mae’n gyffrous iawn!

Yn ogystal â fy niddordeb mewn technoleg, mae fy swydd yn Linc hefyd yn gweithio i fi oherwydd fod y ffocws ar bobl. Gall data yn aml deimlo yn amhersonol, felly mae’n braf bod yn rhan o sector lle mae’r data a gasglwch ac a ddefnyddiwch yn cael effaith gadarnhaol ar brofiad pobl.

Rwy’n gweithio fel rhan o dîm gwych, ac mae’r swydd yn rhoi cyfle i mi gydweithio gydag aelodau staff ym mhob rhan o’r busnes.

Mae’r sector yn symud mewn cyfeiriad cadarnhaol ac mae’n fodlon cymryd cam ymlaen, felly mae cyfle i bobl sy’n gweithio mewn data i gyfrannu’n ystyrlon a rhoi eich stamp ar rywbeth.

Byddwn yn bendant yn argymell swydd yn y sector tai!”