Ydych chi eisiau gyrfa sy’n gwneud gwahaniaeth?

Mae tai cymdeithasol yn sector deinamig ac uchelgeisiol gyda chyfleoedd gyrfa gwych. Cafodd yr ymgyrch hon ei chreu i ddweud stori sut beth yw gweithio yn y sector a’r ystod swyddi sydd ar gael.

Yma gallwch glywed sut rai yw’r gyrfaoedd go iawn gan y bobl sy’n gweithio yn y sector tai, dysgu’r hyn rydych ei angen i gael yr yrfa a ddymunwch a’r ffyrdd gorau i wneud cais am swyddi mewn tai cymdeithasolcanfod beth mae cymdeithasau tai yn ei wneud ble maent yn seiliedig.

Read the latest news and find tips in the blog

Digwyddiadau Gyrfa

Islaw gallwch weld y digwyddiadau ar y gweill mae cymdeithasau tai yn eu mynychu. Os oes gennych ddigwyddiad gyrfaoedd i’w ychwanegu, gallwch ei roi ar y calendr.

  • Calendr digwyddiadau
  • Ychwanegu digwyddiad gyrfaoedd

Dod o hyd i’ch swydd berffaith

Housing Association Stats Cymraeg