Skip to main content

Ydych chi eisiau gyrfa sy’n gwneud gwahaniaeth?

Mae tai cymdeithasol yn sector deinamig ac uchelgeisiol gyda chyfleoedd gyrfa gwych. Cafodd yr ymgyrch hon ei chreu i ddweud stori sut beth yw gweithio yn y sector a’r ystod swyddi sydd ar gael.

Yma gallwch glywed sut rai yw’r gyrfaoedd go iawn gan y bobl sy’n gweithio yn y sector tai, dysgu’r hyn rydych ei angen i gael yr yrfa a ddymunwch a’r ffyrdd gorau i wneud cais am swyddi mewn tai cymdeithasolcanfod beth mae cymdeithasau tai yn ei wneud ble maent yn seiliedig.

Darllen y newyddion diweddaraf a chyngor da yn y blog

Digwyddiadau Gyrfa

Islaw gallwch weld y digwyddiadau ar y gweill mae cymdeithasau tai yn eu mynychu. Os oes gennych ddigwyddiad gyrfaoedd i’w ychwanegu, gallwch ei roi ar y calendr.

  • Calendr digwyddiadau
  • Ychwanegu digwyddiad gyrfaoedd

Dod o hyd i’ch swydd berffaith

Dilyn Dyma’r Sector Tai are Twitter

Housing Association Stats Cymraeg