Category

Uncategorised

Uncategorised
19/05/2021

Mae tai, iechyd a chymorth diwylliannol-sensitif yn pwysicach nag erioed

Mae Tŷ’r Môr Coch yn darparu tai fforddiadwy ar gyfer pobl hŷn o gymunedau Du…
Read More
Uncategorised
03/03/2021

Roedd Amy yn gweithio ar y rheng flaen ac yn awr mae ar y llwybr i ddod yn Rheolwr Prosiect.

Pan gychwynnais i yn ClwydAlyn, roeddwn yn gwybod fy mod i am aros. Roeddwn yn…
Read More
Uncategorised
18/02/2021

Dyma Ellie Devine, Cynorthwyydd Adnoddau Dynol yn Linc Cymru

Ymunodd Ellie â Linc fis Tachwedd diwethaf. Gwnaeth gais am y swydd oherwydd y gwahanol…
Read More
Uncategorised
11/02/2021

Janine Dube yw Partner Busnes Data a Gwybodaeth Busnes Linc. Bu’n siarad gyda ni am ei gwaith.

Dyma eich swydd gyntaf yn y sector tai, oeddech chi erioed wedi ystyried tai yn…
Read More