Category

Uncategorised

Uncategorised
03/03/2021

Roedd Amy yn gweithio ar y rheng flaen ac yn awr mae ar y llwybr i ddod yn Rheolwr Prosiect.

Pan gychwynnais i yn ClwydAlyn, roeddwn yn gwybod fy mod i am aros. Roeddwn yn…
Read More
Uncategorised
18/02/2021

Dyma Ellie Devine, Cynorthwyydd Adnoddau Dynol yn Linc Cymru

Ymunodd Ellie â Linc fis Tachwedd diwethaf. Gwnaeth gais am y swydd oherwydd y gwahanol…
Read More
Uncategorised
11/02/2021

Janine Dube yw Partner Busnes Data a Gwybodaeth Busnes Linc. Bu’n siarad gyda ni am ei gwaith.

Dyma eich swydd gyntaf yn y sector tai, oeddech chi erioed wedi ystyried tai yn…
Read More
Uncategorised
27/01/2021

Sut y mae un gymdeithas dai yng Nghymru yn lleihau ei hôl troed carbon, un cam ar y tro

(6 munud o ddarllen) Ym mlog cyntaf Dyma’r Sector Tai, rydym yn canolbwyntio ar waith…
Read More
Uncategorised
07/08/2020

Beth mae’n ei olygu i fod yn aelod o’r bwrdd?

Mae Sian Thomas yn Rheolydd Tai gyda Cynon Taf a chafodd ei chyfethol i fwrdd…
Read More