Category

Dan sylw

Cyllid a TGDan sylw
26/11/2019

Mae Gavin wedi cael ei annog i ehangu ei ddatblygiad proffesiynol

Dechreuais weithio yn y sector tai drwy wneud cais am swydd chwe mis i gael…
Read More
Cymorth TenantDan sylwGofal
20/09/2019

Dominic yn helpu pobl digartref ar ol cyfnod allan o waith

Roedd Dominic Adams allan o waith pan fu ar raglen hyfforddeion ClwydAlyn. Mae'n dweud wrthym…
Read More
Cyllid a TGDan sylw
20/09/2019

Mae Charles yn dysgu rhywbeth newydd pob dydd

Ar ôl gorffen yn y brifysgol yn 2004, dechreuais edrych am swydd heb feddwl ym…
Read More
CynhaliaethDan sylw
20/09/2019

MaeDan yn dilyn gyrfa ar ol cael ei ysbrydoli fel plentyn

Cefais fy magu yn un o dai Taf ac fel plentyn roeddwn yn arfer gofyn…
Read More