Category

Cynhaliaeth

Cynhaliaeth
25/08/2021

Doedd mynd yn brentis pan oeddwn yn 30 oed ddim yn anodd; roedd yn teimlo fel y penderfyniad iawn.

Gwnaeth Sean y penderfyniad dewr i fynd yn brentis pan oedd yn 30 oed, ond…
Read More
Cynhaliaeth
28/07/2021

Dychwelodd Leah, sy’n Swyddog Iechyd a Diogelwch, i’r sector tai yn ddiweddar.

Mae’n angerddol am ei gwaith ac yn mwynhau her gwneud iechyd a diogelwch yn hwyl…
Read More
Cynhaliaeth
29/05/2020

Fe aeth Andrew o fod yn rheolydd prosiect i weithio mewn cartref nyrsio

Fel arfer, rwy’n Rheolydd Prosiect yn y tîm Datblygu yn Linc. Ers i bandemig Covid-19…
Read More
CynhaliaethDan sylw
20/09/2019

MaeDan yn dilyn gyrfa ar ol cael ei ysbrydoli fel plentyn

Cefais fy magu yn un o dai Taf ac fel plentyn roeddwn yn arfer gofyn…
Read More