Category

Cyllid a TG

Cyllid a TG
28/05/2020

Trosglwyddo sgiliau cyllid i’r sector tai

Dechreuodd fy ngyrfa yn y sector tai nôl yn 2015 pan oeddwn newydd orffen fy…
Read More
Omar – Hafod
Cyllid a TG
30/04/2020

Mae Omar yn arloesi yn y sector tai cymdeithasol

O weithio i Gillette i arloesi yn y sector tai cymdeithasol Am wyth mlynedd bûm…
Read More
Cyllid a TGDan sylw
26/11/2019

Mae Gavin wedi cael ei annog i ehangu ei ddatblygiad proffesiynol

Dechreuais weithio yn y sector tai drwy wneud cais am swydd chwe mis i gael…
Read More
Cyllid a TG
20/09/2019

Mae Samantha yn mwynhau edrych ar ffyrdd newydd i fuddsoddi

Dechreuais fel Cyfrifydd Rheoli Cadwyn 10 mlynedd yn ôl. Dim ond unwaith y chwarter yr…
Read More
Cyllid a TG
20/09/2019

Parminder wedi derbyn cymorth er mwyn cael cymhwyster cyfrifeg

Dechreuais weithio i Gymdeithas Tai Rhondda yn syth ar ôl gorffen fy ngradd prifysgol mewn…
Read More
Cyllid a TG
20/09/2019

Mae Paulo yn mwynhau gweithio gyda’r cymuned

Rwy'n gweithio i Gymdeithas Tai Cymuned Caerdydd fel Cyfrifydd. Roeddwn eisiau gweithio yn y sector…
Read More
Cyllid a TGDan sylw
20/09/2019

Mae Charles yn dysgu rhywbeth newydd pob dydd

Ar ôl gorffen yn y brifysgol yn 2004, dechreuais edrych am swydd heb feddwl ym…
Read More