Category

Adnoddau Dynol

Adnoddau Dynol
19/10/2020

Roedd Rebecca eisiau swydd gyda diben cymdeithasol

Ar ôl tair blynedd ar ddeg yn gweithio yn y sector preifat ar gyfer sefydliadau…
Read More
Adnoddau Dynol
24/08/2020

Mae Elle yn dychwelyd i yrfa ym maes tai bob amser

Mae Elle yn gweld ei hun fel bwmerang tai. Yma mae’n dweud pam ei bod…
Read More
Adnoddau Dynol
30/10/2019

Mae Aled eisiau cael y gorau allan o bobl

Bu fy siwrnai i'r sector tai yn eithaf anghonfensiynol. Graddiais gyda BA mewn Daearyddiaeth ac,…
Read More
Adnoddau Dynol
25/09/2019

Kimberly yn mwynhau’r sialens o dai cymdeithasol

Digwyddodd fy nhaith i yrfa yn y sector tai drwy siawns. Yn wreiddiol o Los…
Read More