Category

Adeiladaeth

AdeiladaethUncategorised
06/07/2020

Fe wnaeth Ffion canfod llwybr gyrfa gyda Cartrefi Conwy

Bu Ffion Lloyd yn gweithio i Cartrefi Conwy ers naw mlynedd, ac mae wrth ei…
Read More
Katie Hoddinott
Adeiladaeth
25/02/2020

Mae Katie wrth ei bodd o wybod bod ei swydd yn cadw pobl yn ddiogel yn eu cartref

Pan roeddwn yn yr ysgol, nid oeddwn yn gwybod beth roeddwn eisiau ei wneud. Yr…
Read More
Keri Harding Jones
Adeiladaeth
21/02/2020

Nid oedd Keri eisiau swydd oedd yn golygu eistedd wrth ddesg drwy’r dydd

Ymunais â Linc yn 2017 i ddechrau fel Syrfëwr Masnachol. Roedd y rôl yn cael…
Read More