Skip to main content

Cartrefi pobl yw’r rhain, sef elfen fwyaf hanfodol eu bywyd

(Stori 6 munud)

Jayne yw’r Rheolwr Asiantaeth yn Gofal a Thrwsio Gorllewin Cymru, sef un o is-gwmnïau cymdeithas dai Grŵp ateb yn y gorllewin. Gwyliwch ei stori 5 munud i weld sut y datblygodd Jayne o fod yn Weinyddwr i fod yn Rheolwr Asiantaeth.

Os hoffech ofyn cwestiwn i Jayne, anfonwch ebost i peopleteam@atebgroup.co.uk.

Diolch am wylio.

Jayne O’Hara, Rheolwr Asiantaeth yn Gofal a Thrwsio Gorllewin Cymru