Skip to main content

Caiff cartrefi cymdeithasol eu darparu gan gymdeithas tai (a elwir weithiau yn Landlord Cymdeithasol Cofrestredig) neu gyngor.
Mae dros 230,000 o dai cymdeithasol yng Nghymru. Mae cymdeithasau tai yn berchen ar ac yn rheoli dros 162,000 ohonynt.