Skip to main content

Bellach mae gan Kimberley hunan-gred

Bu Kimberley Edwards yn gweithio gyda ClwydAlyn am chwe mlynedd. Mae’n dweud wrthym sut mae wedi symud ymlaen yn ei gyrfa yn y sector tai gyda chefnogaeth ei thîm.

“Dechreuais weithio yn ClwydAlyn fel Prentis Tai, gan symud rhwng timau ac yn wirioneddol ddod i wybod sut mae’r sefydliad yn gweithio. Ar ôl dechrau fel Cymhorthydd Tai yn y ganolfan cyswllt, symudais drwy Lefel 2 a Lefel 3 y cymwysterau tai. Pan welais hysbyseb swydd ar gyfer Swyddog Incwm, neidiais ar y cyfle a chael fy swydd barhaol gyntaf yn y sector tai. Rwy’n awr yn Gymhorthydd Ymddygiad Gwrthgymdeithasol yn yr adran Gwasanaethau Tai.

Fe wnaeth y brentisiaeth chwe mlynedd yn ôl arwain at fy angerdd at dai. Rwy’n wirioneddol fwynhau medru helpu pobl a chanfod ffyrdd i’w cefnogi. Dyna pam fy mod wedi dechrau astudio am radd yn y gyfraith gan fy mod yn teimlo y bydd yn fy ngalluogi i helpu hyd yn oed mwy ar bobl.

Mae gweithio yn ClwydAlyn wedi rhoi’r hyder a’r hunan-gred i mi barhau i ddysgu a datblygu fy ngyrfa. Mae’r tîm rheoli yn gefnogol iawn ac rwyf bob amser yn cael fy annog i feddwl tu allan i’r blwch. Rwy’n awr wedi canfod gyrfa am oes.


Mae Kimberly Edwards yn Gymhorthydd Ymddygiad Gwrthgymdeithasol yn adran Gwasanaethau Tai ClwydAlyn.